Det är ett känt faktum att vistelse i naturen har en lugnande och avstressande inverkan på människan. Detta tillsammans med den spänning jakten ger är säkert orsaken till att så många väljer att bli jägare.
HEM OM OSS JÄGAREXAMEN UTBILDNING MATLAGNING PO TYCKER TILL VAPEN & TILLBEHÖR


PO tycker till
På denna sida kommer jag att framföra mina åsikter och idéer rörande saker om jakt och skytte, det kan vara allt från myndigheters ageranden i licensfrågor samt jägareförbundens toppstyrning och monopol, till vapen, ballistik, precision samt skytteteknik.

Licensstrulet borde inte ha hänt
Eftersom jag har vapenkunder och elever från olika landsdelar har jag under många år varit i kontakt med vapenhandläggare från hela landet. Jag har genom detta kunnat konstatera att samma typ av ansökan har behandlats på olika sätt beroende på vilket polisdistrikt man tillhör.

Så här får det inte vara, vi skall naturligtvis bli behandlade på samma sätt, var i landet vi än bor. Nu har man sjösatt ett nytt dataprogram för hanteringen av vapenlicensärenden, som ser ut att bli ett mindre kaos. Kommer att blogga mer om detta senare eftersom det finns mycket att påpeka. Men här kommer de första stora misstagen/felen. För ett antal år sedan kom det ut nya vapensystem till studsare, man kunde enkelt byta pipa till en annan kaliber. Detta kom att uppskattas av Polismyndigheten eftersom denna lösning innebär färre hela vapen i jägarens vapengarderob.
Om jägaren har ett vapensystem, och till detta fyra pipor, fast i olika kalibrar, till olika jaktändamål, så påverkar detta inte vapengarderoben (6 vapen,) utan räknas således bara som ett vapen. Som bekant kan man naturligtvis bara använda en pipa i taget, därför räknas inte piporna som ett vapen utan som en (mycket) viktig vital del. Därför krävs det licens på piporna, som har ett eget serienummer. Samtidigt har skälva grunddelen i vapnet, vapensystemet som består av, låda, slutstycke, avtryckarmekanism, underbeslag och kolv, ett eget serienummer.

Rätt hanterat av polisen så skulle du som köpare av ett sådant genialt vapen hanteras på följande vis. Du skulle få en licens på själva vapensystemet och en licens på varje pipa var för sig. Hur svårt skall det vara?
Nej Nej säger myndigheten, det går inte. Vi kan inte ge licens på ett vapensystem utan det måste vara ett komplett vapen med pipa och angiven kaliber, då får du licens på ett vapen. Suck, men snälla polisen, vad gör vi om vapensystemet inte har samma nummer på pipan som sitter på?
Nja, då noterar vi bara i våra handlingar att pipan har ett annat nummer men det utfärdas inte någon licens för den pipan, svarar polisen. Jag frågar, om jag vill köpa till en extrapipa i en annan kaliber vad händer då? Polisen svarar, då får du licens på den enskilda pipan. Min fråga är då, varför kan jag då inte få licens på pipan som sitter i vapensystemet när jag kan få det för extrapipan?
Svaret uteblir. Tänk, hur svårt det skall vara att skaka av sig prestigen, och börja tänka förnuftigt och börja samarbeta med branschkunniga innan man fattar så avgörande beslut som detta.

Vapenhandlarnas vapenbok
Alla vapen som säljs och köps skall bokföras i en vapenbok som sedan årligen kontrolleras av polisen. Handlaren får således inte leverera något vapen eller någon licenspliktig vapendel utan att köparen kan uppvisa att det finns giltig licens för vapnet eller vapendelen.
När jag som vapenhandlare beställer ett vapen från en grossist och får det levererat så skall det således bokföras i vapenboken, men här kommer problemet med det regelverk som nu finns. Vapnet som jag får mig tillsänt, är ett vapensystem med ett tillv. nr. och en pipa med ett annat tillv. nr. Enligt polisens anvisningar skall jag då bokföra vapensystemet för sig och pipan för sig eftersom dessa är upptagna var för sig i grossistens följesedel/faktura. Då är min fråga, hur skall jag som vapenhandlare agera när nu kunden kommer för att hämta sitt vapen, då han endast fått EN licens med det tillverkningsnummer som finns på vapensystemet? I detta läge kan jag som vapenhandlare inte lämna ut pipan eftersom det inte finns licens på den, eftersom jag inte får lämna ut något licenspliktigt vapen eller vapendel utan att giltig vapenlicens uppvisats. Hur skall vi vapenhandlare hantera detta missförhållande, som skapats av Rikspolisstyrelsen?
Om pipan skulle ha samma tillverkningsnummer som vapnet, och ägaren önskar sälja pipan till någon som då söker licens för denna pipa, kommer nästa problem, när polisens handläggare då slår i datorn på pipnumret kommer ID numret att tala om för handläggaren att detta är ett vapen, och inte en pipa. Sedan startar problemet för alla dessa handläggare runt om i landet, som verkligen kämpar för att serva alla licenssökande skattebetalare på bästa sätt.
Nu krävs det krafttag från myndighetens sida, för att dels underlätta för alla vapenhandläggare, samt för alla licenssökare.

Du får gärna maila eller ringa mig för mer information och frågor.

PO Östergren
Vidderna Jakt & Utbildning AB
Ö Rud 249
715 93 Odensbacken
0734 – 23 21 82 kont. 019 – 45 09 84
po.jakt@telia.com


Arkiv
2014 - 4 | 3 | 2 | 1
2009 - 31 mars 2009 | 12 januari 2009
2007 - 25 oktober 2007 | 19 januari 2007
2005 - 19 december 2005 | 14 mars 2005


VIDVINKEL webb & teknik AB