Det är ett känt faktum att vistelse i naturen har en lugnande och avstressande inverkan på människan. Detta tillsammans med den spänning jakten ger är säkert orsaken till att så många väljer att bli jägare.
HEM OM OSS JÄGAREXAMEN UTBILDNING MATLAGNING PO TYCKER TILL VAPEN & TILLBEHÖR


PO tycker till
På denna sida kommer jag att framföra mina åsikter och idéer rörande saker om jakt och skytte, det kan vara allt från myndigheters ageranden i licensfrågor samt jägareförbundens toppstyrning och monopol, till vapen, ballistik, precision samt skytteteknik.
Tanken är att jag skall komma med något nytt en gång i kvartalet.


Den 12 januari 2009
Vargen,den stora förloraren.

Med dagens onyanserade debatt eller vad man skall kalla det som sägs och hävdas rörande vargens vara eller inte vara tenderar att bli (är ) vargens största problem.

Detta är i sig inte bara vargen som drabbas av detta, utan även älgstammen lider i stort av samma problem, där någon helt ogrundat skapar en så kallad modell som saluförs av ett antal vältaliga personer, som med ett utmärkt lobbyarbete lyckas få med ett antal andra vältaliga personer, och sedan är jaktlig kunskap och erfarenhet som ofta finns hos den vanliga jägaren på landsbygden totalt överkörd, man vill inte ta strid, utan tvingas att med motvilja rösta för olika modeller. Den mest använda modellen idag är den så kallade Kalmarmodellen och via den så är Älgen den stora förloraren. Men åter till den infekterade vargdebatten.

Vad beror nu allt detta på? För att få svar på den frågan måste man titta på de olika grupperingar som finns i vargfrågan, man bör veta var dessa grupperingar finns och vad deras mål och syfte är. Innan jag penetrerar dessa vill jag påpeka att det finns många i storstäderna som jagar mycket och har stor kunskap om jakt och viltförvaltning varför jag automatiskt överför dessa till Glesbygdsjägarnas grupp. Ja, vad blev det då kvar i gruppen Storstadstyckarna ? Det är den gruppen som utgör ett av vargens stora problem och skapar enorma motsättningar mellan grupperna, den gruppen vill att vi i landet skall ha i stort sätt obegränsat med varg. Sedan har vi en mycket liten grupp ur Glesbygdsjägarna som helt idiotiskt, i stort sätt helt vill utrota vargen. Som jag ser det, så är det dessa två grupper som måste stoppas, dom förstör alldeles för mycket för att en naturanpassad vargförvaltning skall komma till stånd.

För att använda ett slitet uttryck, lagom är bäst, får man leta efter de företrädare som bäst matchar detta uttrycks mål.

För mig är det enkelt att finna dessa företrädare och jag hoppas innerligt att deras kunskap och känsla för jakt och naturvärden skall gå segrande ur det hela, allt annat vore en katastrof för vargen och en kvalitativ och livskraftig vargstam, som är anpassad till övriga jakt och naturvärden samt tamdjurshållning. Jag kan bara säga, ett stort Grattis till Svenska Jägareförbundet för ert kunniga och tålmodiga arbete i frågan, samt ett stort Tack till vår konung, Carl-Gustaf, som trots risken för ogrundade påhopp, helt korrekt påpekade att det nu är dags att se över möjligheten att börja beskatta vargstammen eftersom den inom vissa områden tenderar att bli allt för stor.

Jag talade tidigare om olika modeller, tex. Kalmarmodellen som jag helt förkastar. Då undrar av naturliga skäl många vad jag förespråkar för modell, mitt svar är enkelt… Naturmodellen är svaret. Jag kommer i en senare skrivelse att mera utförligt belysa vad denna modell bygger på, men jag tror att många av er läsare redan börjat lista ut innehållet i denna modell.

Min förhoppning är att de två ytterlighetsgrupperna i vargdebatten skall besinna sig och börja samarbeta för vargens bästa, då blir inte vargen en förlorare utan en VINNARE.

PO Östergren

Arkiv
2014 - 4 | 3 | 2 | 1
2009 - 31 mars 2009 | 12 januari 2009
2007 - 25 oktober 2007 | 19 januari 2007
2005 - 19 december 2005 | 14 mars 2005VIDVINKEL webb & teknik AB