Det är ett känt faktum att vistelse i naturen har en lugnande och avstressande inverkan på människan. Detta tillsammans med den spänning jakten ger är säkert orsaken till att så många väljer att bli jägare.
HEM OM OSS JÄGAREXAMEN UTBILDNING MATLAGNING PO TYCKER TILL VAPEN & TILLBEHÖR


PO tycker till
På denna sida kommer jag att framföra mina åsikter och idéer rörande saker om jakt och skytte, det kan vara allt från myndigheters ageranden i licensfrågor samt jägareförbundens toppstyrning och monopol, till vapen, ballistik, precision samt skytteteknik.
Tanken är att jag skall komma med något nytt en gång i kvartalet.


Den 25 oktober 2007
Tänk vad många kostsamma, onödiga och meningslösa år som kan orsakas av inkompetens, dumhet och prestige. Vad jag syftar till är den så kallade blyhageldebatten som startade för många år sedan och som väldigt snabbt visade sig bli en så het fråga att inget av våra jägarförbund kunde göra annat än att ”hänga på” och gå i bräschen för att finna ett alternativ för blyad ammunition. Som alla vet blev det stålhagel som man då i första hand satsade på. Ett allt för snabbt och ogenomtänkt handlande som med facit i hand har ledet till många onödiga skadeskjutningar och lidande för det vilda. Med åren har man lyckligtvis sakta vänt ”kappan” och börjat satt sig in i verkligheten för att i dag börjat försvara blyad ammunition. Ett stort tack för detta.

Under något år satt jag själv med i en arbetsgrupp på Naturvårdsverket där deltagare från våra två jägarförbund också fanns med. Jag trodde i min enfald att man på ett klokt och förnuftigt sätt skulle kunna komma tillrätta med ett skapat problem, av en mediafjolla, som ville bli berömd, men så var inte fallet.

Eftersom jag inte fick svar på frågan, ÄR BLY I FAST FORM ETT MILJÖPROBLEM, så orkade jag inte engagera mig mer. Jag kunde inte begripa att man inte först sökte svaret på denna enkla fråga. Jag frågade mig också varför man kunde ödsla så mycket tid och pengar på frågor som, hur skall gamla vapen klara av det ökade gastryck som krävs för att en stålpatron skall komma något närmre en blypatrons effekt, och problemet som sågindustrin kan få med sina sågklingor, om det finns stålhagel i virket. Jag frågade mig varför man inte i första hand tog reda på, och brydde sig om, hur mycket sämre dödande effekt en stålhagelpatron har jämfört med motsvarande i bly. I dagens jägarexamensprov finns en fråga om vad man bör tänka på vid användande av stålhagel…Rätt svar är: använd grövre hagel än motsvarande i bly ?????

Detta är bedrövligt. Ett hagelskotts dödande verkan består i första hand av chockverkan och sedan mekanisk verkan dvs. ett antal hagel måste tränga in i de vitala delarna och bl.a. punktera lungorna. En bra chockverkan uppstår om många hagel träffar över en stor kroppsyta. Även en okunnig kan förstå att det inte på långa vägar kan få rum så många grövre stålhagel som i en motsvarande blypatron när utrymmet för haglen är detsamma. Den dödande effekten i en stålpatron är enligt mig, och många fler kunniga yrkesmänniskor och jägare, allt för dålig, varför den omedelbart bör förbjudas vid jakt.

Nu verkar det som att alla inkl. regeringe har insett det faktum att bly i fast form inte är ett miljöproblem och man har nu upphävt en massa blyförbud.

Vi lever i ett demokratiskt land där vi förväntar oss att bli lika behandlade oavsett var i landet vi bor och oavsett i vilken kommun. Hur kan då regeringen och våra jaktföreträdare tillåta att vissa små ideellt drivna jaktskytteklubbar blir så illa behandlade. Har man verksamheten i fel kommun tex. Örebro Kommun så skall man helt felaktigt tvingas, att till dyra pengar, sanera sin skjutvall.

Vakna UPP. Antingen skall alla klubbar, helt onödigt, sanera sina skjutvallar, annars inga.

Betänk också att dessa klubbar är så viktiga för att alla jägare skall få en möjlighet att kunna få träna inför jakten, något som dessutom är lagstiftat. Tro inte för en sekund att de stora flotta skyttecentren räcker till, eller lockar den vanlige jägaren. Tro heller inte att den vanlige jägaren vill skjutträna mot sportskyttemål, NEJ, dom vill träna för JAKT och dom vill inte TÄVLINGSSKJUTA. Det är bl.a. därför de små klubbarna är så viktiga. Skall vi kunna bibehålla den kunskap landets jägare har och ytterligare förstärka den, så måste dessa små klubbar få hjälp att överleva och alla felaktiga och olika krav omedelbart stoppas. PO Östergren

Lycka till
PO Östergren


Arkiv
2014 - 4 | 3 | 2 | 1
2009 - 31 mars 2009 | 12 januari 2009
2007 - 25 oktober 2007 | 19 januari 2007
2005 - 19 december 2005 | 14 mars 2005VIDVINKEL webb & teknik AB