Det är ett känt faktum att vistelse i naturen har en lugnande och avstressande inverkan på människan. Detta tillsammans med den spänning jakten ger är säkert orsaken till att så många väljer att bli jägare.
HEM OM OSS JÄGAREXAMEN UTBILDNING MATLAGNING PO TYCKER TILL VAPEN & TILLBEHÖR


PO tycker till
På denna sida kommer jag att framföra mina åsikter och idéer rörande saker om jakt och skytte, det kan vara allt från myndigheters ageranden i licensfrågor samt jägareförbundens toppstyrning och monopol, till vapen, ballistik, precision samt skytteteknik.
Tanken är att jag skall komma med något nytt en gång i kvartalet.


Den 19 januari 2007
Precision
För många år sedan testade jag vapen och svarade på läsarnas frågor åt en av Sveriges största fristående jakttidningar, Jaktmarker & Fiskevatten.

Jag minns väl hur många frågor jag fick av läsarna under telefonväkteriet och i insändarform till tidningens redaktion, som alla berörde samma ämne, nämligen precisionen i ett kulvapen och vad man kan kräva av sin jaktstudsare. Många frågor gällde också vilken kaliber som är den bästa. Om kalibrar kommer jag att skriva nästa gång.

Ett vedertaget begrepp vad gäller en jaktstudsare är att man med tre, i följd avlossade skott, skall träffa med samtliga i en cirkel av en snusdosas storlek på 80m avstånd. Sämre precision än det har inga moderna jaktstudsare idag. Men det förutsätter att man valt en ammunition som väl passar till de pipsvängningar som pipan på din studsare har.

Det finns två olika namn på ballistik

  1. Innerballistik, dvs. det som sker i pipan under kulans rörelse fram mot mynningen, om detta skall jag skriva senare i denna spalt.
  2. Ytterballistik, dvs. det som sker med kulan från mynningen till målet.
     

Det som fick mig att känna förtvivlan och frustration var när ägaren av en studsare som hade en helt godtagbar precision kunde lägga så stor energi, arbete och tid på att ytterligare förbättra den med några mm genom att handladda ammunitionen, brotscha pipan mm. Samma person åsidosatte det faktum att trycket var uruselt, hårdtryckt och med släptryck samt att kolven överhuvudtaget inte passar. Den lilla träning på skjutbanan han sedan avsätter sker ofta planlöst, han köper bara ammunition och sätterigång att skjuta utan att först, av någon erfaren instruktör, fått lära sig skyttets grundslag.
När jag talar om precision så menar jag den del i den ”totala” precisionen där jag som skytt även ingår. Här finns det garanterat mycket STORA vinster att göra. Då talar vi inte om att vinna någon halvcentimeter genom ändringar av innerballistiken utan här talar vi om decimetrar , ja till och med halvmetrar.
Med detta är det lättare att förstå vikten av att i första hand få vapnet anpassat och sedan bedriva en målmedveten och kvalitativ träning mot jaktanpassade mål.

Lycka till
PO Östergren

Arkiv
2014 - 4 | 3 | 2 | 1
2009 - 31 mars 2009 | 12 januari 2009
2007 - 25 oktober 2007 | 19 januari 2007
2005 - 19 december 2005 | 14 mars 2005VIDVINKEL webb & teknik AB