Det är ett känt faktum att vistelse i naturen har en lugnande och avstressande inverkan på människan. Detta tillsammans med den spänning jakten ger är säkert orsaken till att så många väljer att bli jägare.
HEM OM OSS JÄGAREXAMEN UTBILDNING MATLAGNING PO TYCKER TILL VAPEN & TILLBEHÖR


PO tycker till
På denna sida kommer jag att framföra mina åsikter och idéer rörande saker om jakt, det kan vara olika myndighetsärenden, våra jaktföreträdare dvs jägarförbunden samt jakten såväl historiskt som i en framtid. Många av mina idéer som jag här kommer att framföra har kommit till genom mångåriga kontakter med jägare runt om i landet i samband med de många och långa skjutskoleresor jag gjort under 25 års tid. Jag vill passa på att här och nu tacka alla dessa jägare och elever som med stor entusiasm och kunskap gett mig så mycket insikt om vad de flesta jägare tycker om olika saker rörande jakt och jaktärenden samt myndigheters hantering i jakt- och licensfrågor mm.
Tanken är att jag skall komma med något nytt en gång i kvartalet.

Den 19 december 2005
Näringslivschefer och jakt – Lyckosam kombination
JÄGAREN FÖRR OCH NU

På den tiden då jag började jaga så var det så att man oftast kom in på jaktens bana i unga år och fick gå i lära hos äldre jägare, ofta sin far eller någon släkting, och på detta sätt ”växte” in i jakten på ett naturligt sätt. Idag är rekryteringen av nya jägare antalsmässigt nästan desamma som förr, men idag är de nya jägarna betydligt äldre när deras jaktintresse väcks. Det är också en stor omfördelning av rekryteringsmiljöerna nu mot då. Idag rekryteras allt fler från städer och näringsliv. En av orsakerna kan vara glesbygdens långsamma och smärtsamma avfolkning. Detta faktum innebär att förutsättningarna till en naturlig jaktinlärning i lugnt tempo, och utspritt under många år, är ett minne blott. Idag ställs helt nya krav på våra jaktföretädare och de fristående jaktskytteklubbarna för att möta de nya jägarnas behov av en jaktanpassad skytteträning samt olika jaktkurser mm. Man hör ibland från olika håll bland gamla jägare och olika jaktorganisationer en negativ ton mot att bl.a. näringslivets chefer och att olika företag arrangerar representationsjakter, man tycker inte att de kan särskilt mycket om jakt och att den typ av jakt som då bedrivs ofta inte känns rätt. Det finns naturligtvis en sanning i detta, men man skall för det första vara klar över att det finns såväl olämpliga som lämpliga jägare i alla samhällsskikt. Jag vet, jag har utbildat och träffat dessa kategorier jägare under 30 års tid runt om i landet på mina jakt och skyttekurser. En sak vet jag med säkerhet - förr var det mycket lättare för den nyblivne jägaren att kunna träna skytte på ett mera jaktanpassat sätt än idag. Tillgängligheten till riktiga jaktskyttebanor var då mycket större. Denna försämring beror på flera saker, t.ex. att myndigheterna idag med olika motiveringar har stängt igen små, trevliga och väl fungerande skjutbanor och med jägareförbundens goda minne satsat på stora skyttecenter dit knappast någon vanlig jägare frivilligt åker. Det minsta man kan begära innan man börjar smutskasta dagens nyblivna jägare är väl ändå att man skall ge dem samma träningsmöjligheter som förr och inte som idag, mer eller mindre tvinga dem att som nybörjare träna för sportskytte. Titta bara vad vårt största förbund Svenska Jägareförbundet erbjuder nybörjaren vad gäller jaktskytte. De kallar det så, titta in på deras hemsida så lovar jag att ni kommer att erbjudas många olika tävlingsgrenar, det kan vara, länsmästerskap, distriktsmästerskap, jaktskytte SM mm. Man tar för givet att alla jägare skall ha ett stort tävlingsintresse vilket naturligtvis är helt fel, men om så skulle vara fallet, varför inte då slussa över dessa skyttar till Svenska Sportskytteförbundet som är proffs på just tävlingsskytte, och istället själva börja arbeta för ett mer jaktanpassat skytte, riktat till såväl gamla som nyblivna jägare, och då helt utan tävlingsinslag. Ett problem som våra två jägarförbund trots allt har, men som inte skall behöva vara helt omöjligt att göra något åt, är det faktum att de inte själva har särskilt många skjutbanor utan de flesta jaktskyttebanorna är ägda av enskilda föreningar som lever sitt eget liv, med egna styrelser och målsättningar för sin verksamhet. Att dessa föreningar sedan har valt att vara anslutna till något av jägarförbunden innebär inte att de helt låter sig styras av dessa. Det är därför viktigt att påbörja en intensiv lobbyverksamhet från såväl den enskilde jägarens som från förbundens sida för att få skytteklubbarna att återanpassa sig till jägarens krav och önskemål vad gäller ett jaktanpassat träningsskytte utan tävlingsinslag.
UTBUD ELLER EFTERFRÅGAN
Den ”nya” jaktform som i stort sätt helt har skapats till företag och företagsjakter är för mig och många med mig helt oacceptabla och har inget med etiskt riktig jakt att göra. Men det är med detta som allt annat, allt är inte helt förkastligt utan vissa sådana jakter bedrivs på ett någorlunda vettigt sätt. Den jakt jag syftar på är de andjakter som förekommer i vad jag kallar ”EU finansierade lerpölar” där det sätts ut och matas tusentals änder. Sedan marknadsför dessa markägare detta till företag som andjakt.
Det är inte ovanligt att det skjuts hundratals änder på en kväll vid dessa jakter och att värderingarna på om jakten har varit bra ofta baseras på hur många änder som sköts. Vi skall veta att det en gång i tiden t.o.m. sköts OS mot levande duvor som kastades upp i luften, något som för längesedan, och lyckligtvis, blev i lag förbjudet. På något sätt tycker jag att vi är på väg tillbaks till detta oseriösa och oetiska tävlande mot levande vilt genom dessa dammar som med ett finare ord kallas för viltvatten och där denna så kallade jakt bedrivs. En fråga man bör ställa sig i sammanhanget är om de förtag som bedriver denna jaktform från början verkligen har efterfrågat just detta. Svaret är nej, det tror jag inte för en sekund, det är snarare så att väldigt många markägare sett sin chans att tjäna lätta och snabba pengar på dessa företagsjakter. Man vet att dessa jaktkunder mycket sällan erbjuds några möjligheter att med sina gäster komma med på riktig genuin svensk jakt, en jakt med långa traditioner som vi skall vara stolta över, samt vårda och värna om. Ett tips till företagare som skall bjuda affärsbekanta på jakt, bjud på en enkel vanlig jakt, där förväntningarna på många skjutna djur skruvas ned och där andra värden, som fina naturupplevelser, nya kunskaper, harmoni med naturen mm, sätts i fokus. Att detta är ett uppskattat upplägg kan jag garantera, något som kan bekräftas av flera kända chefer i näringslivet som jag känner.

DE NYA JÄGARNA FRÅN NÄRINGSLIVET
Min erfarenhet av jägare rekryterade från näringslivet är att dessa ställer betydligt högre krav, dels på sig själva men även på en kvalitativ och pedagogisk utbildning än vad de nyblivna jägarna gjorde förr. Orsaken kan vara att man som mer offentlig person alltid är hårdare bevakad av såväl media som i övrigt. Men jag tror inte att detta är enda orsaken till att dessa ”näringslivsjägare” har så höga krav utan det är nog snarare så att dom är så vana att ha detta kvalitetstänkande genom bl.a. sitt jobb. Jag utbildar själv jägare på ett jaktanpassat sätt tillsammans med ett alltför litet antal kollegor runt om i landet, så visst finns det vissa möjligheter för dessa nyblivna jägare att få träna inför jakten på ett natur troget sätt. Tänk bara om våra jaktföreträdare inom jägareförbunden kunde inse att denna nya målgrupp jägare varken har tid eller intresse av att tävlingsskjuta så skulle mycket av framtidens ökande efterfrågan på det enkla och naturnära träningsskytte för jakt som jägarna förr hade vara löst.
Att kombinationen näringslivets chefer och jakt är en lyckad kombination är jag övertygad om. Det är bara att hoppas på att de som erbjuder jakter inte ensidigt använder enorma jaktresultat vad gäller antal skjutna djur vid sin marknadsföring utan försöker sälja in mer vanlig jakt där inte enbart de höga resultaten står i fokus utan snarare det som ingår i jaktens cirkel som innehåller allt från läran om naturen, hundar, jaktmetoder, tillvaratagandet av vilt, kamrater, nya kunskaper mm och där även ett lyckat jaktskott finns med som ett naturligt inslag. Det är detta som för mig och många fler är JAKT.


PO Östergren

Arkiv
2014 - 4 | 3 | 2 | 1
2009 - 31 mars 2009 | 12 januari 2009
2007 - 25 oktober 2007 | 19 januari 2007
2005 - 19 december 2005 | 14 mars 2005VIDVINKEL webb & teknik AB