Det är ett känt faktum att vistelse i naturen har en lugnande och avstressande inverkan på människan. Detta tillsammans med den spänning jakten ger är säkert orsaken till att så många väljer att bli jägare.
HEM OM OSS JÄGAREXAMEN UTBILDNING MATLAGNING PO TYCKER TILL VAPEN & TILLBEHÖR


PO tycker till
På denna sida kommer jag att framföra mina åsikter och idéer rörande saker om jakt, det kan vara olika myndighetsärenden, våra jaktföreträdare dvs jägarförbunden samt jakten såväl historiskt som i en framtid. Många av mina idéer som jag här kommer att framföra har kommit till genom mångåriga kontakter med jägare runt om i landet i samband med de många och långa skjutskoleresor jag gjort under 25 års tid. Jag vill passa på att här och nu tacka alla dessa jägare och elever som med stor entusiasm och kunskap gett mig så mycket insikt om vad de flesta jägare tycker om olika saker rörande jakt och jaktärenden samt myndigheters hantering i jakt- och licensfrågor mm.
Tanken är att jag skall komma med något nytt en gång i kvartalet.

Den 14 mars 2005
Vapenlicens för jaktvapen, en medborgerlig rättighet där alla skall behandlas efter samma regler oavsett var i landet man bor. En självklarhet tycker många, men så är dessvärre inte fallet.
Här lite fakta om vilka regler som gäller ang. förvärv av vapen och myndigheternas krav.

För att få licens på ett jaktvapen skall man ha uppnått rätt ålder till den vapentyp man ansöker om, sedan skall man kunna uppvisa erforderliga kompetenskrav dvs. att man har jägarexamen, sedan skall man kunna uppvisa att man har ett vapenskåp som är godkänt för ändamålet, (visa kvitto eller på annat sätt styrka innehavet) och till sist, att man inte finns med i straffregistret utan kan anses som lämplig att inneha sökta vapen till jakt.
För den oinvigde så kan det tyckas att handläggningen för detta skall vara en snabb och enkel sak för myndigheten (den lokala polismyndigheten) att klara av, men så är inte fallet alla gånger, här varierar tiden för beslut enormt mycket inom landet, allt från någon vecka på vissa ställen till månader på andra. Frågan är varför. Med tanke på att handläggningstiden under inga omständigheter kan överstig 15 min. per ärende skulle den sökande i stort sett kunna få den beviljade licensen med sig omgående.
Den troliga orsaken till att dessa handläggares arbetsdagar är så späckade med arbete är att man av regeringen har fått uppgifter på sig som man inte har kompetens för och som därigenom blir så orättvist mot de som ansöker om jaktlicens eftersom bedömningarna blir så olika och godtyckliga.
Detta gäller idag.
I grunden gäller en så kallad vapengarderob, detta innebär att varje jägare har rätt att inneha 6 st valfria jaktvapen förvarade i ett godkänt vapenskåp, men här har man den helt ofattbara
regeln att de jägare som klarat jägarexamen de senaste åren måste skriftligen motivera varför man vill införskaffa det eller de vapen som överstiger de tre första. Samma gäller jägare som haft jägarexamen en längre tid och som har fyllt sin vapengarderob (6vapen) men vill införskaffa ytterligare ett jaktvapen. Efter att ha talat med flera olika vapenhandläggare på olika platser i landet om samma fingerade vapenansökan (muntlig) har det låtit i stort sett likadant hos samtliga. Jag skall nu relatera till ett samtal där jag kallar mig själv för PO och handläggaren för H.
PO- Jag har idag 6 st jaktvapen och vill nu köpa ytterligare ett hagelvapen, en Merkel sida-sida i kal 20 eftersom jag har en sådan tidigare och trivs med balansen samtidigt som jag då har samma ammunition. H- Det går inte, du får inte ha två likadana vapen. PO- Men är inte regeln den att jag har rätt att motivera det önskade innehavet, gäller inte detta nu?. H- (tveksamt) Jo, det gäller men det skall vara skriftligt. PO- Jag förstår, men jag kan för enkelhetens skull ta det muntligt eftersom det inte är en riktig ansökan, är det ok. H- Det är ok, men ta det fort, jag har egentligen inte tid med detta trams, (lite irriterad). PO- motiveringen är att balans och känsla då blir densamma samt fördelen med samma ammunition/kaliber. Eftersom jag genom nya jaktmarker och en ny hund, en apportör, kommer att börja jaga änder och gäss.

Den Merkel som jag nu innehar använder jag till rådjursjakt något som kolven också är anpassad till. Det nya vapnet skall jag således använda till jakt mot sträckänder och gäss varför detta vapen måste ha en annan pitch, mera kastoff, en högre kolvkam, mera överslag eftersom min synbild är annorlunda vid flyktskytte än vid markskytte. Detta är mina motiv.
H- (lite avvaktande) Ja detta var en god motivering så det skall inte vara några problem att få licens på det sökta vapnet. PO- Det var trevligt men jag skulle vilja ställa några frågor till dig, men vill först göra klart att det inte är dig som person detta är riktat till, så jag hoppas inte du skall ta illa upp.
PO- (Fråga) Vad är pitch, vad är kastoff, vad är överslag och vad menar jag med synbild ?.
H- (blir väldigt irriterad men svarar efter påtryckning) det vet jag inte, det är inte mitt jobb för när det blir sådana ärenden lämnar jag det till polisintendenten. PO- Och han kan detta bättre än du?. H- Vet inte men det är ändå han som bestämmer.

Nåväl, kontentan av detta är att den eller de som kan skyttetekniken och fackuttrycken och dessutom är mer svängda såväl i text som tal kommer att få sin önskade vapenlicens när andra inte kommer att lyckas trots att behovet är detsamma.

Mitt direkta råd till regering och beslutande myndigheter är att sluta röra i något som man idag inte har kompetens för och som man troligen aldrig kommer att få. Frågan är osökt vad man vill uppnå med dess flummigheter?. Jag tror att jag har svaret, man gör vad som helst för att minska det totala vapeninnehavet även om det drabbar en medborgare som rätteligen borde
ha samma möjligheter som sina jaktbröder/systrar även om man nyligen har uppnått och klarat av grundkraven som myndigheterna ställt för att få jaga.


Detta bör vara vapenhandläggarens enda uppgifter vid ett vapen licensärende.

1. Kontrollera att den sökande har kompetens (jägarexamen).
2. Kontrollera hur den sökande kommer att förvara sitt/sina vapen.
3. Kontrollera att den sökande inte finns med i straffregistret och liknande.

PO Östergren

Arkiv
2014 - 4 | 3 | 2 | 1
2009 - 31 mars 2009 | 12 januari 2009
2007 - 25 oktober 2007 | 19 januari 2007
2005 - 19 december 2005 | 14 mars 2005VIDVINKEL webb & teknik AB