Det är ett känt faktum att vistelse i naturen har en lugnande och avstressande inverkan på människan. Detta tillsammans med den spänning jakten ger är säkert orsaken till att så många väljer att bli jägare.
HEM OM OSS JÄGAREXAMEN UTBILDNING MATLAGNING PO TYCKER TILL VAPEN & TILLBEHÖR
Jaktkurs med matlagning | Skyttekurser | Damkurser | Jägarexamen | Ledarskap & Teambildningar


Dam kurser
Vi i Vidderna AB har under 25 års tid sysslat med jakt och skytteutbildningar i någon form. Vårt arbetsfält har varit hela Norden och målgruppen har varit såväl nybörjaren som de lite mer erfarna jägarna. Under senare tid har vi med glädje kunnat konstatera att det blivit allt fler kvinnor som anslutit sig till jägarleden.

När det gäller skytteinlärningen och jakt har kvinnor en del fördelar gentemot männen.
* En kvinna har oftast inte några förutfattade meningar och har därigenom inte heller några prestigebindningar. Hon är oftast mycket duktig på att ta till sig information och gör dessutom allt hon kan för att omsätta den i praktiken.
* En kvinna har oftast en betydligt bättre rytmik än en man, vilket är en viktig ingrediens vid allt rörelse skytte tex. lerduveskytte, fågeljakt samt övrigt vilt i rörelse.
* Som jägare är kvinnor som grupp ofta mer ansvars kännande än sina manliga kollegor. Kvinnor chansar ofta inte på samma sätt och skadeskjuter därigenom mycket sällan. Kvinnors känsla för etik i jaktsammanhang är oftast mycket större.

Vilka problem har då en kvinna vid skytteinlärning och jakt
Följande två saker har en kvinna ofta mot sig i början av sin jakt och skyttekarriär.
* Styrkan. Vapnet upplevs ofta som väldigt tungt och då framförallt innan vapnet är korrekt anpassat och skälva anläggningsrörelsen väl inövad. Med lite träning framstår inte denna styrkeskillnad mellan man och kvinna som något överhängande problem.
* Det stora problemet för en kvinna som vill ansluta sig till jägarleden är oftast det motstånd, nonchalans, underskattning mm som hon möts av från sina manliga jakt- och skyttekompisar. Detta är oacceptabelt, men faktum är att detta problem idag inte längre är lika utbrett som tidigare. Nu tycker med rätta allt fler manliga jägare att det är trevligt att kvinnorna finns med i skogen och på skjutbanorna.
Vidderna och kvinnorna
För de kvinnor som känner, att det trots allt, skulle vara mera avspänt att t.ex genomgå jägarexamen, skyttekurs, grundkurs i jakt, påbyggnads kurs i jakt samt deltaga i jakter, där deltagarna endast består av kvinnor, så kan Vidderna anordna detta. Men med facit i hand kan vi konstatera att kvinnorna inte har några som helst problem att falla in i våra kurser och jakter, även om det manliga inslaget är större än det kvinnliga. Det blir bara trevligare så.VIDVINKEL webb & teknik AB